xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

菘菜的功效与作用

功能主治

菘菜的功效与作用菘菜的功效与作用是:解热除烦;生津止渴;清肺消痰;通利肠胃。

菘菜白菜,夏菘,小白菜、江门白菜,油白菜。为十字花科植物青菜的幼株。青菜一年生或二年生草本,全部秃净。基生叶坚挺而亮,倒卵形或阔倒卵形,长30~60厘米,全缘或有不明显的钝齿,基部渐狭成宽柄;茎生叶基部垂耳形,抱茎。花淡黄色,长约9毫米,聚生于总状花序之顶端,且冠盖着未开放的花芽;萼片4。分离;花瓣4,成十字形排列;雄蕊通常6枚,4强;子房上位,柱头头状。角果细长,长3~7厘米,厚3~4毫米,顶端渐狭而成一长8~12毫米的喙。花期春季。全国各地广为栽培。本植物的种子亦供药用,另详专条。《纲目》所述菘菜除青菜外似亦包括同属植物大白菜在内,参见"黄芽白菜"条。小白菜每100克食部含蛋白质1.1克,脂肪0.1克,碳水化物2克,粗纤维0.4克,灰分0.8克,钙86毫克,磷27毫克,铁1.2毫克,胡萝卜素1.03毫克,硫胺素0.03毫克,核黄素0.08毫克,尼克酸0.6毫克,抗坏血酸36毫克。甘,平。①崔禹锡《食经》:"味甘,少冷,无毒。"②《滇南本草》:"性平和,味甘。"《本草求真》:"入肠、胃。"解热除烦,通利肠胃。治肺热咳嗽,便秘,丹毒,漆疮。①《别录》:"主通利肠胃,除胸中烦,解酒渴。"②崔禹锡《食经》:"和中。"③《食疗本草》:"治消渴,又消食,亦少下气。"④《四声本草》:"治瘴气,止热气嗽。"⑤《滇南本草》:"主消痰,止咳嗽,利小便,清肺热。"内服:煮食或捣汁。外用:捣敷。①《纲目》:"气虚胃冷人多食,恶心吐沫。"②《随息居饮食谱》:"鲜者滑肠,不可冷食。"①治小儿赤游,行于上下,至心即死:杵菘菜敷之。②治发背;地菘汁一升,日再服。③治漆毒生疮:白菘菜捣烂涂之。

【出处】《本草经集注》

解热除烦;生津止渴;清肺消痰;通利肠胃。主肺热咳嗽;便秘;消渴;食积;丹毒;漆疮。

功能主治

【拼音名】Sōnɡ Cài

用法用量

解热除烦;生津止渴;清肺消痰;通利肠胃。主肺热咳嗽;便秘;消渴;食积;丹毒;漆疮。

【别名】白菜(《饮膳正要》),夏菘(《农政全书》),小白菜、江门白菜(《广州植物志》),油白菜(《苏南种子植物》)。

内服:适量,煮食或捣汁饮。外用:适量,捣敷。

用法用量

【来源】为十字花科植物青菜的幼株。

注意

内服:适量,煮食或捣汁饮。外用:适量,捣敷。

【原形态】

脾胃虚寒,大便溏薄者慎服。1.《纲目》:气虚胃冷人多食,恶心吐沫。

注意

青菜(《日用本草》)

2.《随息居饮食谱》:鲜者滑肠,不可冷食。

脾胃虚寒,大便溏薄者慎服。1.《纲目》:气虚胃冷人多食,恶心吐沫。

一年生或二年生草本,全部秃净。基生叶坚挺而亮,倒卵形或阔倒卵形,长30~60厘米,全缘或有不明显的钝齿,基部渐狭成宽柄;茎生叶基部垂耳形,抱茎。花淡黄色,长约9毫米,聚生于总状花序之顶端,且冠盖着未开放的花芽;萼片4。分离;花瓣4,成十字形排列;雄蕊通常6枚,4强;子房上位,柱头头状。角果细长,长3~7厘米,厚3~4毫米,顶端渐狭而成一长8~12毫米的喙。花期春季。

附方

2.《随息居饮食谱》:鲜者滑肠,不可冷食。

本植物的种子(菘子)亦供药用,另详专条。

①治小儿赤游,行于上下,至心即死:杵菘菜敷之。(《子母秘录》)②治发背,地菘汁一升,日再服。(《伤寒类要》)③治漆毒生疮:白菘菜捣烂涂之。(《纲目》)

附方

【生境分布】全国各地广为栽培。

各家论述

①治小儿赤游,行于上下,至心即死:杵菘菜敷之。②治发背,地菘汁一升,日再服。③治漆毒生疮:白菘菜捣烂涂之。

【化学成份】小白菜每100克食部含蛋白质1.1克,脂肪0.1克,碳水化物2克,粗纤维0.4克,灰分0.8克,钙86毫克,磷27毫克,铁1.2毫克,胡萝卜素1.03毫克,硫胺素0.03毫克,核黄素0.08毫克,尼克酸0.6毫克,抗坏血酸36毫克。

1.《别录》:主通利肠胃,除胸中烦,解酒渴。

各家论述

【性味】

2.崔禹锡《食经》:和中。

1.《别录》:主通利肠胃,除胸中烦,解酒渴。

甘,平。

3.《食疗本草》:治消混,又消食,亦少下气。

2.崔禹锡《食经》:和中。

①崔禹锡《食经》:味甘,少冷,无毒。

4.《四声本草》:治瘴气,止热气嗽。

3.《食疗本草》:治消混,又消食,亦少下气。

②《滇南本草》:性平和,味甘。

5.《滇南本草》:主消痰,止咳嗽,利小便,清肺热。

4.《四声本草》:治瘴气,止热气嗽。

【归经】《本草求真》:入肠、胃。

摘录

5.《滇南本草》:主消痰,止咳嗽,利小便,清肺热。

【功能主治】

《中华本草》

摘录

解热除烦,通利肠胃。治肺热咳嗽,便秘,丹毒,漆疮。

《中华本草》

①《别录》:主通利肠胃,除胸中烦,解酒渴。

②崔禹锡《食经》:和中。

③《食疗本草》:治消渴,又消食,亦少下气。

④《四声本草》:治瘴气,止热气嗽。

⑤《滇南本草》:主消痰,止咳嗽,利小便,清肺热。

【用法用量】内服:煮食或捣汁。外用:捣敷。

【注意】

①《纲目》:气虚胃冷人多食,恶心吐沫。

②《随息居饮食谱》:鲜者滑肠,不可冷食。

【附方】

①治小儿赤游,行于上下,至心即死:杵菘菜敷之。(《子母秘录》)

②治发背;地菘汁一升,日再服。(《伤寒类要》)

③治漆毒生疮:白菘菜捣烂涂之。(《纲目》)

【摘录】《*辞典》

本文由奥门银河官方app发布于新闻中心,转载请注明出处:菘菜的功效与作用

相关阅读